“Vol onbegrip luisterde ik afgelopen donderdag naar de Raadsvergadering. De Raad stemt in met het plan om in tijden van crisis en bezuinigingen een half miljoen euro te steken in het plan Con-nex’. Een plan dat aan alle kanten rammelt. Dat geeft me nog weinig vertrouwen dat de schaarse budgetten sociaal en rechtvaardig zullen worden verdeeld.

Het is notabene mijn eerste agendapunt als commissielid voor de gemeenteraad Breda. Er zou 500.000 euro wat bedoeld was voor het regiofonds overgeheveld worden in een project genaamd Con-neX. We zijn tegen het regiofonds zoals dat was voorgesteld. Dus dat geld kon mooi terug de toch al noodlijdende gemeentekas in, zo was onze gedachte. Maar nee hoor, het geld moet direct besteed worden. Snel beslissen over Con-neX was verstandig want dan zou de provincie er vanuit een subsidiepotje miljoenen bij kunnen leggen; Allemaal weggegooid geld dus.

Con-neX is initiatief van Avans Hogeschool, Rewin en de Gemeente Breda. Con-neX moet een hypermodern verzamelgebouw worden waar kleinschalige innovatieve bedrijven (40 tot 50 stuks) huisvesting krijgen met betere aansluiting op het bedrijfsleven en het onderwijs.

Als eerste viel het me al op dat er was gekozen voor nieuwbouw. Dit omdat er al bijna 10% van de kantoorpanden leegstaan, en er al veel bouwplannen zijn voor nieuwe kantoorpanden waardoor de leegstand hoogstwaarschijnlijk alleen maar zal toenemen. (zie onderzoek van DTZ pagina 13) . Waarom niet één van de leegstaande kantoorpanden gebruiken?

Volgens Wethouder Meeuwis komt het nieuwe te bouwen kantoorpand op de locatie van het oude Avans pand op de Lovensdijkstraat.

Meeuwis: Het is niet op het Jekaterrein, maar aan de Lovensdijkstraat (zie verslag commissievergadering pagina 5)

Ook Con-neX stelt in haar bedrijfsplan dat de panden op de Lovensdijkstraat in aanmerking komen voor nieuwbouw (zie pagina 22) Dit bevreemdt mij omdat mij ter oren was gekomen dat ze op dit moment bezig zijn met renovatie van alle kozijnen op die locatie van Avans. Ik besloot om te bellen met dhr René Schenk (AdjunctDirecteur Avans) welke nergens van op de hoogte was. Ik denk: probeer het nog een stapje hoger en kwam in gesprek met Marja Kansma (raad van bestuur Avans). Op mijn vraag of zei bekend was met de sloop van het pand wist ze mij het volgende te vertellen.

Kansma: Er wordt niets gesloopt en er komt geen gebouw bij op het terrein van de Lovensdijkstraat

De grootste partner AVANS weet echter nog van niks. Zowel de Adjunct-Directeur als een lid de Raad van Bestuur van Avans weten helemaal niets van sloop en nieuwbouw. Toch blijft de wethouder in de Raadsvergadering volhouden dat dit wel het geval is.

De huurpijs

Con-neX moet toegankelijk zijn voor kleinschalige startende innovatieve bedrijven, dan zou ik persoonlijk verwachten dat ze de kosten voor de maandelijkse huur zo laag mogelijk houden, echter stelt Con-neX haar huurprijs vast op 300 euro m2 pj. (pagina 29).. dat is in mijn ogen een hoge huurprijs aangezien DTZ het gemiddelde stelt op 124 euro (zie rapport pagina 13). Natuurlijk valt er iets te zeggen voor de kosten die het meebrengt om onderwijs en het bedrijfsleven toegankelijker te maken.

Uitstroom

Con-neX pretendeert in 25 jaar 3000 arbeidsplaatsen te kunnen creeren via dit initiatief. Dit baseert zij op dat er voor 4050 bedrijven een werkplek gecreerd kan worden. Con-neX stelt echter zelf in haar bedrijfsplan dat er veel minder bedrijven zijn die hier gebruik van zouden kunnen maken (1012) en dit is zelfs een risicovolle schatting.

Con-neX: Wanneer deze uitkomst omgezet zou worden naar de volledigedoelgroep van 3.882 bedrijven zou dit betekenen dat de markt voor ‘in vestiging op korte termijn geïnteresseerde jonge, kleinschalige technologisch georiënteerde business-to-business bedrijvigheid’ bestaat uit ongeveer 10 tot 12 bedrijven. Echter, met het bijzonder klein aantal respondenten dat voldoet aan de eerder gestelde criteria is een inschatting van de betekenis van de resultaten van de steekproef voor ‘op technologie georiënteerde bedrijvigheid’ in de totale populatie redelijk risicovol.

(zie pagina 16 van het bedrijfsplan)

Daarnaast moeten we ons zelf de volgende vragen stellen: Con-neX is al drie jaar bezig met dit initiatief. Van wanneer dateert dit onderzoek? Is het nog wel correct sinds de komst van de Crisis? Wie zegt dat de uitstroom in onze regio zal blijven?

Alternatieven

Waarom kiest de gemeente er daarnaast niet voor om te investeren in bestaande initiatieven? Heuvel 100 welke aan het eind van het jaar weg zal zijn of het Blushuis of andere soortgelijke startersplekken in Breda?

Financiering

In totaal kost het Con-neX project ruim 7 miljoen (volgens de gemeente) of ruim 8 miljoen (volgens Con-neX zelf, zie pagina 30) dit betekent dat er naast de 500.000 van de gemeente ook andere investeerders zijn. Hoe ver zijn die ? Is alles rond? Wat is het risico voor de gemeente als de anderen niet over de brug komen? Zijn we ons geld dan kwijt?

Conclusie

Vorige week heeft de gemeenteraad er in meerderheid voor gekozen het regiofonds stop te zetten en 500.000 euro aan een project te geven wat leegstand oplevert en, waar de partners helemaal niet op de hoogte zijn van de sloop van één van hun schoolgebouwen en waar in hun eigen bedrijfsplan de cijfers van uitstroom zichzelf tegenspreken. Tussendoor moeten bestaande projecten (o.a. Heuvel 100) verdwijnen. Volgens mij is dit de eerste grote fout van de nieuwe gemeenteraad.

Update: 17:10 : BredaVandaag.nl besteed aandacht aan bovenstaande onderwerp http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2010-05-04/avans-wijst-wethouder-terecht-over-con-nex

Deel dit bericht:

About the author

Michel Spekkers

Ik ben een freelance onderzoeksjournalist, die het onrecht de grens over achtervolgt. Ik ga een stapje verder en schuw het extreme niet in mijn onderzoek naar corruptie, misdaad en geweld. Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in onder andere Venezuela, Colombia, Curaçao, Turkije/Syrië, Oost Oekraïne en Europa.